Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно условията за ползване. Чрез посещаването на този сайт, Вие се съгласявате с условията по-долу. Те подлежат на промяна или допълване без предупреждение. При промени ще бъдете уведомени чрез публикуането им на тази страница. Ако не сте съгласни, или не можете да спазвате, тези условия за ползване, напуснете  сайта.

Сайта е създаден за използване само от лица над 18 годишна възраст. Създателите на сайта не носят никаква отговорност за каквито и да е нанесени морални и материални щети, физическо или психическо нараняване, пропуснати ползи и вреди от какъвто и да е характер в следствие на неправилно използване на информацията, която създателите на сайта са поместили в него.

Всички публикации във www.chernamagia.com са изцяло в съответствие със законите на Република България.

Всички статии, снимки и материали поместени на www.chernamagia.com са със запазено авторско право. Никаква част, информация или снимков материал от него не може да се копира, възпроизвежда или обработва без предварителното писменно разрешение от авторите на сайта. При нарушаване на това условие ще бъдете подведени под съдебна отговорност, без никакво предупреждение.