Любовни

Черен обред за изпълване на желание

Точно в 24:00 в събота в пълна тишина отидете сами на гробище. Трябва да носите със себе си: нова хартия, плик, черна свещ, черна писалка.
На входа на гробището направете три поклона напред с лява ръка със словата:

„Приветствам царството на мъртвите. С мир идвам при вас, с мир ще си отида, простете ми, че нарушавам покоя ви.“
Отидете до …

На листа хартия трябва да напишете вашата молба и желание. Тя трябва да бъде написана така:

-Уважително обръщение към покровителите на смъртта – имената им са Натхата и Умартвада
-Молба за изпълнение на желанието ви и какво е то
-Обяснение защо ви е нужно
-Благодарности

След което сложете писмото в плика и на него напишете следното:

Свещта оставете да догори на гроба. Тръгнете си без да се обръщате назад и без да се оглеждате. На изхода от гробищата направете отново
три поклона но с дясна ръка с думите:

„Благодаря на царството на мъртвите, с мир дойдох при вас, с мир си отивам, простете ми, че наруших покоя ви“.

Приберете се у дома и в никакъв случай по пътя не се обръщайте назад и не говорете с абсолютно никой. След изпълнение на желанието ви оставете
жито, сладки, вино и пари на гроба на покойния и му благодарете. След което три поредни дена палете по една свещ за упокой на душата на мъртвия.

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 150лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.