Богатство

Отнемане на късмет от гости

Трябва да купите едно грошче. Да го зашиете в груб плат (напр. от чувал) и да го сложите под прага на дома Ви. Зашивайки трябва да наговаряте непрекъснато:

“Елате вие, грошчета, към моя праг отвсякъде: от царските палати, от търговски сергии, от попове и от хорски работи – всички в моя джоб. А джоба ми е …

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 150лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.