Любовни

За подчинение с восъчна кукла

За този ритуал ви е необходимо:

  • естествен пчелен восък боядисан в черно
  • три собственоръчно направени черни свещи
  • черна кърпа или покривка
  • нож с черна дървена дръжка
  • червена памучна или вълнена нишка
  • медна игла

Ритуалът се провежда в полунощ в първия петък преди пълнолуние. От черния восък (пчелен восък боядисан със сажди или брезов катран в черно) трябва да изработите кукла по подобие на човека, който искате да привържете към себе си, а от бял восък трябва ясно да оформите половите белези на човека. Също така трябва да добавите в куклата предмет – връзка от обекта (коса, нокти, кръв, семенна течност или парче от дреха). Не е необходимо куклата да е перфектно копите, а да наподобява човешка фигура. На гърба на фигурата се изписва пълното име на човека, цвета на очите му и възрастта му. В полунощ застелете маса или олтар с черната кърпа и върху нея поставете трите черни свещи под формата на триъгълник с върха на север, запалете ги по часовниковата стрелка. Вземете куклата в ръце и я кръстете с името на обекта така:

”Кръщавам те и те наричам от днес да бъдеш (името на човека)!“

С черния нож отрежете горната част на темето на куклата. Отрежете от интимните си части няколко ваши косъма и ги залепете с восък от свещите на отрязаното място на темето на куклата, а през това време трябва да кажете девет пъти наричането:

След това отрежете няколко косъма от главата си, вплетете ги в червената нишка и с нея обратно на часовниковата стрелка започнете да навивате около интимните части на куклата, като при това казвате следното:

След това вземете медната игла (може да я изработите като заострите дебела медна тел) и я нагрейте на пламъка на връхната свещ при което кажете следното наричане:

С ножа си порежете безименния пръст на лявата ръка и капнете капка от кръвта си върху нажежената игла. Забийте иглата в сърцето на куклата и ясно кажете: ”Така и да бъде!“.

Изгасете свещите, куклата оставете да лежи върху олтара до пълнолуние, а свещите през тези дни припалвайте, така че до пълнолуние да изгорят напълно. В нощта на пълнолуние загънете куклата в черната кърпа. отидете на гробищата и я заровете в гроб със същото име като това на любимия. Оставете 13 монети и бутика водка на гроба като откуп и си тръгнете без да се обръщате назад и в пълно мълчание удома. За този човек трябва след това да поръчате поминална молитва в 13 църкви. С това ритуалът е завършен, но имайте предвид, че това е силно зомбиращо въздействие и трябва да бъдете внимателни при изпълнението му. При провеждането на този ритуал може да има негативни последици за вас, затова е желателно да използвате подходяща защита за избягването им.

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.