Услуги

Ако желаете да поръчате направата на някои от ритуалите поместени в сайта, или да получите пълните версии на частично публикуваните ритуали, можете да се свържете с нас. Имайте предвид, че това е само малка част от ритуалите и техниките, които използваме в нашата практика. При всеки един конкретен проблем ние ще изберем най-подходящото въздействие, или комплекс от такива, с цел решаване на Вашия проблем. Ние работим без никакви негативни последствия за клиента. Също така Вашата анонимност е гарантирана.

  • любовни и обвързващи ритуали
  • решаване на семейни проблеми
  • унищожаване на чувства при несподелена любов
  • раздяла на двойка
  • подкрепа, защита и развитие на бизнес
  • премахване на конкуренти
  • изчистване от магия, уроки и проклятия
  • поставяне на защита
  • негативни въздействия с цел наказание на врагове
  • обреди за благополучие и късмет