Разваляне

Сваляне на бяла защита

В своята работа добрият практик трябва да знае да поставя защита на себе си и своите клиенти, която да предпазва от външни влияния и негативи, но той също така трябва да знае и как да сваля подобни такива. Повечето от защитите, които масово се прилагат са бели, тоест ритуали, молитви и наричния ползващи или християнския егрегор или природните сили и елементи. Тук ще ви научим как може да свалите и премахнете подобна защита от вашата потенциална жертва за да може въздействието, което отправяте към нея да не бъде възпрепятствано.

Бесовски Печат

Този метод не дава абсолютна гаранция, че ще успеете да премахнете всяка защита, защото това зависи и от личната ви сила и опит, но със сигурност може да бъде много полезен, когато желаете да пробиете нечия слаба или средна защита. Ритуалът се изпълнява в нечетен ден в полунощ. За целта застелете на пода парче черен плат (от естествена материя). Около него начертайте голям кръг (в който да може да застанете), като наредите дребни бели речни камъчета оваляни в сажди. Вътре в кръга запалете саморъчно направена черна свещ сложена на малка чиния. Също така на парче пергамент или овосъчена хартия трябва да начертаете с въглен бесовския печат (виж картинката), а под него напишете името на човека, на който ще премахвате защитата. Изгасете всякакви сетлини в помещението, освен свещта в кръга и влезте вътре в него. Застанете на колене, като в лявата ръка държите изписания пергамент и кажете дванадесет пъти следното наричане:

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.