Разваляне

Прехвърляне върху ябълки

С помощта на този ритуал може да премахнете от себе си или от друг човек наличието на дребни негативи и уроки, симптомите за които са неразположеност, главоболие и прилошаване. Те обикновено се прихващат при среща с хора, за които народът казва, че имат опасни очи и могат да урочасват несъзнателно.

За да се избавите трябва да направите следното. Отидете и купете три свежи ябълки (най-хубавите които намерите) като за тях не бива да взимате ресто. Когато се приберете трябва със всяка от ябълките да обтриете тялото си отгоре надолу и обратно на часовниковата стрелка като казвате следното наричане:

След това сложете ябълките в пакет и възможно най-бързо ги отнесете до църква, там където нищи и бедни просят и дарете пакета на някой от тях като милостния, като им оставите също и няколко дребни монети. Приберете се обратно без да се оглеждате и в мълчание. По този начин ще прехвърлите уроките и негативите от себе си върху този на който сте дарили ябълките.

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.