Вредоносни

Отнемане на красота

Съществуват различни обреди с помощта на които може да се отнеме чуждата красота и да се направи някой неприятен. Често се е случвало в миналото, предимно сред младите девойки съперничещи си по между си да прибягват до подобни методи като отмъщение и премахване на конкуренцията. Тук ви предлагаме един такъв ритуал, който можете да използвате за подобни цели или с който просто да накажете врага си, като го лишите от добрата му външност.

За изпълнението му е необходимо да уловите или купите жива жаба, но да бъде крастава. Също така ви трябва и глинен съд с похлупак, като по съда трябва да има и малки отвори, ако няма такива можете сами да пробиете няколкомалки дупки по стените или на дъното му. На новолуние или в период на намаляваща Луна сложете жабата в съда и кажете следното наричане над него:

След това запечатайте съда, така че жабата да не може да избяга от него и го отнесете навън до някой голям мравуняк (предварително може да сте набелязали такъв в отдалечена местност или гора). Там заровете съда в мравуняка, като казвате следното:

Тръгнете си бързо без да се обръщате назад и в пълно мълчание. Щом мравките проникнат в съда и започнат да ядат плътта на жабата и тя умре, действието на ритуала ще започне.

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.