Вредоносни

За подчинение с тринадесет житни класа

В традиционната магия съществуват определени обреди, произлизащи още от времето на крепостничеството, когато бедните и неоправданите са можели да отмъщават за извършваните срещу тях несгоди от своите господари или висшестоящи особи. Чрез тях са можели да подчиняват и обвързват хората, така че да налагат своята воля върху тях.

Тук ви предлагаме един от тези ритуали за подчиняване и отнемане волята на даден човек. Неговото действие важи за една година, тоест до следващата годишна реколта, след което може да бъде повторен при нужда. За извършването му е необходимо да намерите тринадесет узрели житни класа.

По залез слънце отидете на поле или житна нива и отрежете тринадесет класа . След като ги съберете трябва да ги вържете на един сноп с черна вълнена връв с девет възела и да изречете наричането:

Когато се приберете обратно, от житните зърна от класовете трябва да смелите и с тях да омесите тесто с което да направите малка кръгла питка. След като тя е замесена и готова, преди да е изсъхнала трябва да я разделите на четири равни части. Първата част трябва да занесете по изгрев слънце на същата нива или поле, от което сте откъснали житото, да я оставите там, като се поклоните и кажете:

Тръгнете си без да се обръщате назад

Втората част трябва да скриете на тайно място в дома си, така че да изсъхне.

С третата част трябва да захраните врагът си, като преди това върху нея сте казали следното:

Четвъртата част от питката трябва да занесете и оставите в полунощ на безлюден кръстопът, като кажете:

”Бесове помощници, на вас верен дар отправям, а вие на мен помогнете, в черно подаяние помогнете, волята на раба (името на човека) отнемете! От този ден, докато новото жито узрее! Амин.“

Тръгнете си без да се обръщате назад и в пълно мълчание обратно удома.

Когато парчето, което сте скрили в дома си изсъхне и се втвърди напълно, тогава и ритуалът ще започне да действа.

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп.