Любовни

За любов с кичур коса

Ритуалът се провежда при растяща Луна в продължение на 9 дни. Следва да бъде започнат 8 дни преди пълнолуние и да бъде завършен на 9-тия ден на пълнолуние. Необходими материали:

  • парче черна тъкан
  • черна и червена свещ
  • кичур коса от жертвата
  • жасминово масло
  • 9 игли държани 9 дни в гроб с името на жертвата (задължително оставете помен за мъртвия на гроба)
  • благовоние на Венера (здравец, иланг-иланг, роза и др.)

Предварително опушете свещите с благовоние на Венера и помажете с жасминово масло. В червената свещ втъкнете косите на жертвата. Луната трябва да осветява олтарното място, което се застила с черната тъкан. Поставете черната и червена свещи на олтара и ги запалете. Гледайки към Луната изречете следното заклинание:

При всеки призив забивайте по една игла в червената свещ визуализирайки и отъждествяйки я с жертвата. Свещите се гасят с пръсти и се използват за следващия сеанс. На деветия ден…

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.