Любовни

За любов на кръстопът

За провеждането на този обвързващ ритуал е нужно да имате рожденен кръст (това е малко разпятие, което се дава при кръщене или се подарява и се носи за цял живот с цел защита при християните). Ако нямате такъв, за целта може да купите от църква малко кръстче, да го дадете да го осветят и да го носите няколко дена преди ритуала постоянно със себе си около врата в допир с кожата.

Ритуалът се изпълнява след залез слънце на безлюден и пуст кръстопът в гора или отдалечена местност. Трябва да застанете в центъра му и да се поклоните на четирите му страни: първо на запад, след което на изток, на юг и накрая на север. Свалете разпятието от врата си и го сложете под лявата си пета, а с лявата ръка загребете шепа пръст под крака си и докато гледате към кръстопътя с лице на запад кажете наричането:

След това извадете кръста от петата си и го хвърлете в центъра на кръстопътя. Тръгнете си бързо в пълно мълчание и в никакъв случай не се обръщайте назад. Пръстта, която сте държали в ръка приберете на тъмно място и с нея…

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.