Защитни

Защитен обред срещу магии

Този ритуал ще ви осигури силна и надеждна защита срещу всякакви негативни влияния и магии отправени към вас. За целта трябва да съберете следните неща:

  • тебешир
  • нов нож с бяла дръжка
  • 40 малки восъчни свещи (но да не да църковни)

Ритуалът се изпълнява в женски ден за жени и в мъжки за мъже. Станете в ранни зори, няколко часа преди изгрева на слънцето, изкъпете се и се облечете в чисти дрехи, косата трябва да ви е спусната свободно. Не бива да ядете и пиете нищо през това време. Освободете на пода достатъчно празно място, така че да може да начертаете с тебешира достатъчно голям кръг в който да може да влезнете. Седнете по средата на пода, а при вас да са свещите и ножът. С дясна ръка по посока на часовниковата стрелка трябва да очертаете с тебешира кръг около вас, като внимавате да не вдигате ръка от пода. След като го начертаете застанете в центъра му и наредете около него 40-те свещи, започнете да ги запалвате една по една по часовниковата стрелка, като на всяка казвате следното наричане:

След което хванете ножа с дясна ръка и символично начертайте с него втори кръг около себе си, като казвате:

След което дръжте ножа с остри насочено пред вас и се прекръстете с него дванадесет пъти (но не с християнски кръст, а равностранен), като на всяко прекръстване казвате следното:

След което седнете в кръга и изчакайте изгрева на слънцето в него. В никакъв случай не излизайте от кръга преди изгрев слънце иначе ритуалът няма да има ефект.

Угарките от свещите след това хвърлете на …

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 200лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп.