Любовни

Гробищен ритуал за меланхолия

Отидете на гробище в нечетен ден. Вземете снимка на човека, върху когото трябва да се въздейства и 1 метър черна вълнена прежда. Намерете камък в гробището с размерите на юмрук. Увийте около него снимката и преждата омотайте на кръст около снимката и камъка. Прочетете 9 пъти:

”Насред старото гробище между надгробните плочи лежи камък със сила скръбна. Да, със сълзи горчиви пълен. Сълзи ронели роднини на земята гробищна по своите деца и майки, които сега в тези земи тлеят. Ще изпусна тази сила скръбна от камъка погребан и ще влея в душата на раб (името) по всички негови жили и кости. Нека скърби с горчиви сълзи, да не вижда бял ден без мен (Вашето име), да не намира утеха. Нека плаче като син за майка си, като баща за малката си дъщеря. Нека…

Ако желаете да получите пълният ритуал, както и инструкции за правилното му изпълнение, пишете на мейл mag_chernamagia@abv.bg Цената за този ритуал е 150лв.
Имайте предвид, че това са реални и работещи ритуали, изпитани във времето и предавани от поколения, а не комерсиални измислици разпространявани на свободен достъп в интернет. Тези ритуали никога и по никакъв начин няма да бъдат с публичен или свободен достъп. Вие можете да закупите и изпълните ритуала сами или да поръчате на нас неговата направа.